Kolofon

© 2011 Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
Po licenci Salaby © 2011 Gyldendal Norsk Forlag AS

Vodenje projekta:

mag. Mojca Urankar Počkaj
Klemen Fedran
mag. Jelka Razpotnik

Uredniki:

mag. Mojca Urankar Počkaj
Vesna Vujasin
Grovez, Ervin Grošelj, s. p./Nataša Grošelj
Brigita Urbančič

Oblikovanje spletne strani:

Ma3x, d. o. o./Grega Inkret
Miha Jarm

Tehnična ekipa:

Nejc Bužinel, s. p.
Janez Kotar, s. p.
Mediaklip, d. o. o./Jure Laimiš
Animedija Luka Mis, s. p.
Vesna Vujasin
Kaja Zupanc
Brigita Urbančič
Nika Mikyška

Oblikovanje in ilustracije:

Helikopter, Aleš Pučnik, s. p.
Igor Šinkovec

Sodelavci:

Avtorstvo besedil
Marjanca Cuderman – avtorstvo nalog za matematiko
DreamArt, d. o. o./Romana in Lojze Krajnčan – priredba in avtorstvo glasbenih vsebin
Uroš Drnovšek – avtorstvo besedil za spoznavanje okolja
Sonja Feldin – avtorstvo besedil za slovenščino
Slavoljub Hilčenko – avtorstvo besedil za matematiko
Silva Karim – avtorstvo besedil za likovno vzgojo
Milka Kern – priredba pesmic za slovenščino
Mira Kramarič – priredba pesmic za slovenščino
Sonja Kugler – avtorstvo besedil za slovenščino
Majda Pipan – priredba pesmic za slovenščino
Eva Škofič Maurer – priredba in avtorstvo pesmic za slovenščino (za črke G, H, I, J K, L, M, N, O, P, S, Š, T, U, V, Z in Ž)
mag. Jelka Razpotnik – avtorstvo in priredba besedil (verstva)
Svetopisemska družba Slovenije (krščanstvo)
Saša Trojer – priredba besedil
Katja Vezjak – priredba besedil

Interpretacija besedil in obdelava posnetkov

Ajda Kalan – interpretacija besedil
Ugoden zvok, Umetniško ustvarjanje in razvedrilne dejavnosti, Robert Oven, s. p./Robert in Carmen Oven, Nika Oven, Žiga Oven, Špela Koren, Matija Kunstelj – interpretacija besedil
Igor Vrtačnik/Film Horizont Vrtačnik in drugi – sinhronizacija besedil
Zavod Radio Študent – obdelava videoposnetkov

Lektura besedil

Amadeja Klemenčič – lektura besedil
Monika Strašek – lektura besedil
Katja Paladin – lektura besedil

Prevod besedil

Mojca Hojski Tkavc – prevod besedil
Prevajalska agencija Alamma, d. o. o.

Strokovni pregled

Mira Kramarič – strokovni pregled besedil
Klavdija Krevs – strokovni pregled besedil
mag. Jelka Razpotnik – strokovni pregled
Saša Trojer – strokovni pregled
dr. Sabina Žnidaršič Žagar – strokovni pregled besedil (verstva)
dr. Matej Urbančič – strokovni pregled besedil (spoznavanje okolja)

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem popravili.

Radijske, lutkovne in dramske igre

a) Radijska igra J. W. Grimma: Volk in sedem kozličkov
Interpretacija besedil: Vladimir Jurs (volk), Majda Potokar (koza), Silvo Božič, Jože Mraz, Jana Osojnik, Vera Per, Polona Vetrih (kozlički)
Priredba: Svetlana Makarovič; lektorica: Ada Škerl; glasba: Urban Koder; režija: Rosanda Sajko; snemalka: Meta Rojc; glavni producent: Tone Povž
Založništvo tržaškega tiska; za založbo: Boris Platovšek
Ilustracije: Igor Šinkovec, Daša Simčič, Uroš Hrovat

b) Lutkovne in dramske predstave Zvezdica Zaspanka, Žogica Marogica, Trnuljčica, Mala in velika luna
Lutkovno gledališče Ljubljana, Prešernovo gledališče Kranj